Hatech chào xuân Nhâm Dần!

HATECH HỘI TỤ!
Đong cho đầy hạnh phúc.
Gói cho trọn lộc tài.
Giữ cho mãi an khang.
Thắt cho chặt phú quý.
Hứng cho tròn an khang.
Chúc năm mới bình an.
Cả nhà đều sung túc!

Tác giả