Mitsubishi Heavy – Lắp đặt và vận chuyển dễ dàng

Do việc thực hiện giảm đáng kể về kích thước và chân máy, là một trong các loại chân máy nhỏ nhất trong lĩnh vực công nghiệp, có thể vận chuyển chúng trong thang máy cho 6 người (W: 1400; D: 850; Độ rộng cửa: 800), giúp giảm chi phí cẩu trục và nhân công.

KXZ có thể di chuyển và đồng bộ giảm được diện tích và cho phép việc lắp đặt gọn nhẹ và liên tục.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả