Hatech.,JSC – Đơn vị ” Bán hàng tốt nhất năm 2019 “

Hatech.,JSC – Đơn vị ” Bán hàng tốt nhất năm 2019 “

Cuối tháng 6 vừa qua, Công ty cổ phần Kỹ Thuật Hà Nội (𝐇𝐀𝐓𝐄𝐂𝐇.,𝐉𝐒𝐂) đã được Hãng điều hòa 𝐌𝐢𝐭𝐬𝐮𝐛𝐢𝐬𝐡𝐢 𝐇𝐞𝐚𝐯𝐲 𝐈𝐧𝐝𝐮𝐬𝐭𝐫𝐢𝐞𝐬 vinh danh là đơn vị “Bán hàng tốt nhất năm 2019”. ️Đây là danh hiệu nhằm ghi nhận nỗ lực tuyệt vời đạt được mức tăng trưởng doanh số bán hàng VRF Air […]

Xem thêm »